Wat zijn exportcertificaten?

Voor export naar derde landen heeft u speciale documenten nodig, zogeheten exportcertificaten.

Een exportcertificaat (of veterinair certificaat) is een door de bevoegde autoriteit van een exporterend land (in dit geval de NVWA) opgesteld document waarin alle specifieke gegevens van de exportzending vermeld staan zoals :

  • omschrijving van het product
  • gewichten
  • waar het vandaan komt en wie de export verzorgt
  • waar het naartoe gaat en daar verantwoordelijk voor is

In een exportcertificaat staat ook beschreven hoe het exporterende land voldoet aan de importeisen van het ontvangende derde land. In eerste instantie moet altijd aan alle EU-eisen voor de productie van goederen voldaan worden. In een veterinair certificaat staan de partijgegevens omschreven en zijn ook de veterinaire verklaringen toegevoegd.