Exporteren dierlijke producten en diervoeder naar Groot-Brittannië

Het Verenigd Koninkrijk heeft in augustus 2023 een definitieve versie van de Border Target Operating Model gepubliceerd. Daarin is vastgelegd voor welke dierlijke producten of diervoeders een certificaat verplicht is vanaf begin 2024 op basis van de risicocategorie van een product. Meer informatie hierover vindt u in de exportassistent.

Groot-Brittannië of Verenigd Koninkrijk?

Het Verenigd Koninkrijk bestaat uit de landen Groot-Brittannië (Engeland, Schotland en Wales) en Noord-Ierland. Voor certificaten wordt Groot-Brittannië gebruikt, omdat er vrij handelsverkeer is naar Noord-Ierland. De Kanaaleilanden (Channel Islands) en het eiland Man (Isle of Man) horen officieel niet bij het Verenigd Koninkrijk. Maar verwijzingen naar Groot-Brittannië in de instructies bij certificaten omvatten ook export naar deze eilanden.

Vooraankondiging

U moet een vooraankondiging doen van uw exportzending naar Groot-Brittannië via het systeem IPAFFS. Kijk voor meer informatie op de website van de Britse overheid (gov.uk) onder Import of products, animals, food and feed system (IPAFFS).

Digitale afgifte van certificaten

Certificaten voor Groot-Brittannië staan na afgifte digitaal klaar in e-CertNL. U kunt deze uitprinten of digitaal versturen. Wij verstrekken geen fysieke documenten.

Specifiek voor vlees(producten) en vis(producten)

Voor vlees(producten) en vis(producten) zullen exportcertificaten naar GB alleen op afstand verstrekt worden. Hiervoor heeft uw bedrijf een goedgekeurd protocol voor elke productsoort nodig. Wij houden toezicht op exportcertificering door middel van protocolinspecties en steekproefsgewijze controles. Bekijk hiervoor ook de pagina GB-protocolregistratie voor export vlees en vis naar Groot-Brittannië.

Groepagevervoer en verzegeling

Als zendingen gecombineerd worden (groepage) kan dit problemen geven met vermelding van transportgegevens op het certificaat. Lees meer hierover bij Groepage vervoer naar Verenigd Koninkrijk.

Meer uitleg over de verzegeling van kleine zendingen leest u bij Eisen voor verzegeling bij groepagevervoer.

Meer weten?

Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact op met het Klantcontactcentrum van de NVWA. Op de website van RVO staat ook informatie over exporteren naar het VK: certificeringen voor landbouwproducten.