Wat is export?

Export is handel met landen die geen deel uitmaken van de EU, zogeheten derde landen.

De bevoegde autoriteiten van die landen stellen vaak aanvullende landspecifieke eisen voor de producten die zij invoeren. Bovendien stellen ze soms eisen aan de wijze van productie en aan het toezicht daarop door de Nederlandse bevoegde autoriteit, de NVWA.

Op dit moment is er nog geen eis vanuit het Verenigd Koninkrijk dat bedrijven voor export naar het Verenigd Koninkrijk geregistreerd moeten zijn. Dat kan nog veranderen. Op onze website vindt u meer informatie over registraties.