Wat is import?

Import is handel met landen die geen deel uitmaken van de EU, zogeheten derde landen.

De EU stelt vaak aanvullende landspecifieke eisen voor de producten die derde landen uitvoeren. Bovendien stelt de EU soms eisen aan de wijze van productie en het toezicht daarop door de bevoegde autoriteiten van het derde land.