Wat zijn erkende import inspectielocaties?

Zendingen fytosanitair gereguleerde planten en plantaardige producten mogen alleen gekeurd worden op erkende import inspectielocaties. Deze locaties moeten aan een aantal eisen voldoen voordat de NVWA ze erkent.

Veel importeurs en logistieke afhandelaars beschikken over een erkenning en hebben eigen locaties waar de keuringen kunnen plaatsvinden. U kunt bij de NVWA een erkenning aanvragen.