Advies van BuRO over sibutramine in afslankproducten

Consumenten die afslankmiddelen gebruiken waar de verboden stof sibutramine in zit, lopen een verhoogd risico op een hartaanval of een beroerte. Bovendien kan inname van hogere doseringen dan de gebruiksaanwijzing aangeeft leiden tot ernstige bijwerkingen.

Advies

Wijs consumenten daarom op de risico's van het gebruik van deze afslankmiddelen. Noem daarbij de productnamen, omdat de stof niet op de verpakking of bijsluiter vermeld staat. Treed handhavend op bij signalen dat afslankmiddelen schadelijke en mogelijk niet toegelaten stoffen bevatten. En monitor het aanbod op internet.

Dit advies geeft Bureau Risicobeoordeling & Onderzoek (BuRO) aan de NVWA naar aanleiding van de inbeslagname van een aantal dozen afslankmiddelen door de NVWA in juli 2018. BuRO heeft de gezondheidsrisico’s van deze middelen beoordeeld.