Melden gewond, verwaarloosd of mishandeld dier

U wilt hulp inroepen omdat u een dier in nood ziet. Of een dier dat er slecht aan toe is. Bij wie kunt u dan terecht?

Dier in nood

Ziet u een dier in nood of is een dier gewond? Bel dan meteen 144. U kunt dit nummer bellen voor alle dieren, dus ook voor huisdieren.

Verwaarloosd boerderijdier in de wei

Ziet u een koe in de wei staan die er slecht aan toe is? Meld dit dan bij de NVWA via het online contactformulier. De NVWA ontvangt graag meldingen over alle bedrijfsmatig gehouden dieren. Bijvoorbeeld meldingen over landbouwhuisdieren of over honden bij een hondenhandelaar.

Verwaarloosd boerderijdier op het bedrijf

Komt u beroepsmatig bij een veehouder? Bijvoorbeeld omdat u dierenarts bent of diervoeder levert? En ziet u daar verwaarloosde dieren? En vindt u een melding doen bij de NVWA nog een stap te ver? Overleg dan met het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren. Dat kan telefonisch via 06-22 43 57 57. Of via het online contactformulier.

Dit loket is een initiatief van de veehouderijsector. U kunt bij hen meldingen doen over alle boerderijdieren (landbouwhuisdieren). Het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren adviseert en kijkt samen met u naar oplossingen.

Melden via 144

Het centrale meldnummer 144 is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar tegen lokaal tarief. Is 144 om technische redenen niet bereikbaar? Bel dan het politienummer 0900-88 44, of bij spoed 112.

Het meldnummer is ondergebracht bij het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). Dat betekent dat speciaal opgeleide politiemensen de telefoon aannemen en de juiste hulpverlener inschakelen.

Afhankelijk van de melding schakelen zij de dierenpolitie, de Dierenbescherming, de Landelijke Inspectiedienst of de NVWA in.

U kunt bij 144 terecht met meldingen over alle dieren in nood: huisdieren, boerderijdieren en wilde dieren.