Rol NVWA dierenwelzijn

Wij inspecteren op de eisen voor dierenwelzijn bij bedrijfsmatige houders van dieren. Hier leest u meer over onze werkwijze en samenwerking.

Hoe werken wij en met wie werken we samen?

Om dierenverwaarlozing tegen te gaan en het dierenwelzijn te beschermen, voeren wij jaarlijks inspecties uit bij beroepsmatige houders van landbouwhuisdieren, honden en katten. Dit zijn onaangekondigde inspecties op grond van een risicogebaseerde steekproef en inspecties naar aanleiding van meldingen. Behalve de NVWA zijn ook de politie en de Landelijke Inspectie Dierenwelzijn (LID) betrokken bij de aanpak van dierenverwaarlozing en dierenmishandeling.

De Landelijke inspectiedienst Dierenwelzijn houdt toezicht op het welzijn van huisdieren gehouden door particulieren. De politie treedt op bij spoedgevallen van dierenleed. De 3 diensten werken daarnaast nauw samen in het opsporen en voorkomen van misstanden in de handel van gezelschapsdieren.

Kosten aanvullende, officiële controles voor veehouders

Wij brengen de kosten van aanvullende, officiële controles voor diergeneesmiddelen, dierenwelzijn en diergezondheid in rekening bij de gecontroleerde veehouders. 

Sancties

Levert een veehouder de dierenwelzijnswetgeving niet na? Dan kan dit, naast een proces-verbaal of boeterapport, ook leiden tot korting op de inkomenssteun. Daarnaast kunnen wij bestuursrechtelijk optreden om een situatie die het welzijn van bedrijfsmatig gehouden dieren ernstig schaadt zo spoedig mogelijk te (laten) herstellen. Een voorbeeld is het opleggen van de verplichting om een stal te herstellen of voor een schoon onderkomen te zorgen. 

Blijkt uit onderzoek dat een dierenarts(assistent) of een ander persoon, die bevoegd is tot het beroepsmatig verrichten van diergeneeskundige handelingen, onzorgvuldig heeft gehandeld? Dan kunnen wij een klacht indienen bij de klachtambtenaar voor het Veterinair Tuchtcollege.

Uitvoering inspecties

Wij inspecteren bij bedrijfsmatige houders het nakomen van de verschillende eisen voor het houden van dieren. Die eisen staan in:

Daarbij letten wij onder andere op het welzijn en de verzorging van de dieren.