Rol NVWA dierenwelzijn

De NVWA inspecteert op de eisen voor dierenwelzijn bij bedrijfsmatige houders van dieren.

Werkwijze en samenwerking

Om dierenverwaarlozing tegen te gaan, voert de NVWA jaarlijks inspecties uit bij beroepsmatige houders van landbouwhuisdieren, honden en katten. Dit zijn onaangekondigde inspecties op grond van een risicogebaseerde steekproef en inspecties naar aanleiding van meldingen. Behalve de NVWA zijn ook de politie en de Landelijke Inspectie Dierenbescherming (LID) betrokken bij de aanpak van dierenverwaarlozing en dierenmishandeling.

De Landelijke inspectiedienst Dierenbescherming houdt toezicht op het welzijn van huisdieren gehouden door particulieren. De Dierenpolitie treedt op bij spoedgevallen van dierenleed. De 3 diensten werken nauw samen in het opsporen en voorkomen van misstanden in de handel van gezelschapsdieren.

Kosten aanvullende, officiële controles voor veehouders

De NVWA brengt de kosten van alle aanvullende, officiële controles voor diergeneesmiddelen, dierenwelzijn en diergezondheid in rekening bij de gecontroleerde veehouder. Lees meer op de pagina:  kosten aanvullende, officiële controles voor veehouders

Sancties

Niet naleven van de dierenwelzijnswetgeving kan naast een proces-verbaal of boeterapport, ook leiden tot korting op de inkomenssteun. Daarnaast kan de NVWA bestuursrechtelijk optreden om een situatie die het welzijn van bedrijfsmatig gehouden dieren ernstig schaadt, zo spoedig mogelijk te laten herstellen.

Meer informatie: factsheet handhaven bij dierenwelzijnsovertredingen

Uitvoering inspecties

De NVWA inspecteert bij bedrijfsmatige houders het nakomen van de verschillende eisen voor het houden van dieren uit:

Daarbij let de NVWA onder andere op het welzijn en de verzorging van de dieren.