Toezicht NVWA bij aanvoer dieren op slachthuizen

In onderstaande documenten is beschreven waar de NVWA op let bij dieren die op een slachthuis worden aangeboden voor slacht.