WLZVL-017, Toezicht op welzijn van hoefdieren en gekweekt wild in slachthuizen

Dit werkvoorschrift beschrijft aan welke wettelijke eisen inzake dierenwelzijn moet worden voldaan bij het aanvoeren, afladen, verplaatsen, onderbrengen, fixeren, bedwelmen en doden van hoefdieren en gekweekt wild op een slachthuis en de wijze waarop de NVWA toezicht houdt op de naleving van deze eisen.

Bijlagen