Afvoermogelijkheden van dierlijke bijproducten

Voor slachterijen van herkauwers, varkens en pluimvee en voor vis- en aquacultuurbedrijven heeft de NVWA schema's gemaakt. Hierin kunt u zien in welke categorie de dierlijke bijproducten uit deze bedrijven vallen, en welke bedrijven dit materiaal mogen verwerken.

Printbare schema's