De 3 categorieën dierlijke bijproducten

Dierlijke bijproducten worden ingedeeld in 3 categorieën. Deze indeling is vastgelegd in de Europese Verordening dierlijke bijproducten (Verordening (EG) nr. 1069/2009) en is gebaseerd op het risico voor de volks- en diergezondheid. Categorie 1-materiaal heeft verhoudingsgewijs het hoogste risico, categorie 3-materiaal het laagste. Per categorie zijn er voorschriften over hoe het materiaal moet worden vernietigd of kan worden verwerkt of gebruikt.