Omzetten van dierlijke bijproducten in biogas en compost

Bepaalde dierlijke bijproducten of daarvan afgeleide producten mogen worden omgezet in biogas of compost. Vooral mest, keukenafval en etensresten worden op deze manier verwerkt.