Rol NVWA bij dierlijke bijproducten

De NVWA is verantwoordelijk voor het toezicht op de Europese verordeningen dierlijke bijproducten. De NVWA houdt toezicht op de erkende en geregistreerde bedrijven, op import, export, het gebruik van dierlijke bijproducten en houdt toezicht op de primaire sector (boerderijen) en transport. Daarnaast geeft de NVWA erkenningen en registraties af en verleent toestemmingen voor bepaalde werkzaamheden.

Hoe handhaaft de NVWA?

Op de pagina Interventiebeleid vindt u een overzicht van maatregelen. Ook vindt u hier specifieke maatregelen.

Bestuurlijke boete door Wet dieren

De Wet dieren is op 1 januari 2013 gedeeltelijk in werking getreden. Nieuw daarin is dat voor veel overtredingen een bestuurlijke boete opgelegd kan worden. Op de pagina Bestuurlijke boete leest u onder andere wat u moet weten als de NVWA bij uw bedrijf een overtreding constateert.