Wanneer erkenning aanvragen

Als u met dierlijke bijproducten werkt, hebt u in een aantal gevallen een erkenning, registratie en/of toestemming nodig.

Alle bedrijven die de volgende activiteiten verrichten met verwerkte of onverwerkte dierlijke bijproducten moeten worden erkend.

Het gaat om:

  • Verzamelen van onverwerkte dierlijke bijproducten.
  • Bewerken van dierlijke bijproducten zoals scheiden en invriezen.
  • Verwerken tot grondstoffen voor diervoeder, zoals verwerkte dierlijke eiwitten, melkpoeder, gehydrolyseerde eiwitten, di- of tricalciumfosfaat.
  • Verwerken tot petfood, zoals honden- en kattenvoeder, maar ook voeder voor reptielen en vissen.
  • Verwerken tot producten die voor technische doeleinden worden gebruikt, zoals meststoffen, vetderivaten, huiden, bloedproducten en laboratoriumproducten.
  • Opslaan van verwerkte producten.
  • Verwijderen of verbranden van dierlijke bijproducten, zoals kadavers en dode gezelschapsdieren.
  • Produceren van biogas of compost.
  • Gebruik van dierlijke bijproducten voor het opwekken van energie, onder andere de productie van biobrandstoffen als biodiesel en de verbranding van dierlijke vetten in thermische ketels.

Hoe registratie, erkenning of toestemming aanvragen.

Een erkenning is niet nodig bij bedrijven die als enige activiteit dierlijke bijproducten transporteren.

Erkende bedrijven

Het overzicht van daadwerkelijk erkende bedrijven die met dierlijke bijproducten werken vindt u op de pagina Overzicht erkende bedrijven.

De Engelstalige versie vindt u op de pagina Approved establishments.