Dierlijke bijproducten: aanvragen registratie en meer

Transport, handel of andere bedrijfsactiviteiten met dierlijke bijproducten of daarvan afgeleide producten? Dan moet uw bedrijf een registratie, erkenning of toestemming aanvragen bij de NVWA.

Transport en handel

Transporteur of handelaar in dierlijke bijproducten of afgeleide producten? Dan moet u zich laten registreren. Gebruik het Registratieformulier dierlijke bijproducten.

  • Selecteer de activiteit ‘Transport’ of ‘Handel’.
  • Kies het product dat u vervoert of verhandelt. Vindt u dat product niet terug tussen de keuzemogelijkheden? Dan is er misschien een uitzondering van toepassing.
  • Geef aan of het categorie 1-, 2- of 3-materiaal (of een daarvan afgeleid product) betreft.
  • Heeft meer dan één activiteit, of doet u een activiteit met meer dan één product en/of categorie? Vul dan voor elke afzonderlijke combinatie van activiteit, product en categorie een registratieformulier in.

Andere bedrijfsactiviteiten

Op enkele uitzonderingen na moeten ook alle andere bedrijven die met dierlijke bijproducten of afgeleide producten werken zich daarvoor laten registreren of een erkenning of toestemming aanvragen. Ga voor meer informatie naar de pagina:

Afval(mee)verbranding

Dons

Oleochemie

Beenderen

Eieren en eiproducten

Onderwijs

Bijenteeltproducten

Feedban (veevoeder of organsiche meststoffen met dierlijke grondstoffen)

Onderzoek

Biobrandstofproductie

Gelatine

Opslagbedrijf

Biogasinstallatie

Geneesmiddelen

Organische meststoffen

Bloedproducten

Haar

Pelsdierhouder

Bodemverbeteraars

Hoeven

Petfood

Circusdieren

Hoornen

Prepareren van dieren

Collageen

Huiden van hoefdieren

Reptielenhouder

Composteerinstallatie

Intracommunautair handelsverkeer

Roofvogelhouder

Cosmetica

Jachthondenmeute

Stookinstallatie

Diagnostiek

Jachttrofeeën

Tussenproducten

Dierenartsenpraktijk

Kauwartikelen

Veren

Dierenasiel

Kennel

Vervoederen dierlijk materiaal

Dierencrematorium

Laboratoriumreagentia

Verwerkingsbedrijf

Dierenopvangcentrum

Leerlooierij

Vetbollen

Dierentuin

Medische hulpmiddelen

Vetten en oliën

Diergeneesmiddelen

Melk en zuivelproducten

Visaas

Dierlijk eiwit

Mestverwerkingsinstallatie

Wol