Eisen voor instellingen die dierproeven doen of proefdieren fokken

Wilt u dierproeven uitvoeren, of proefdieren fokken of afleveren? Dan heeft u een vergunning nodig. En u moet aan andere regels voldoen. De NVWA controleert of u zich aan de regels houdt.

Hoe vraag ik een vergunning aan?

Om dierproeven te mogen doen heeft u 2 vergunningen nodig:

  1. Een instellingsvergunning is verplicht voor elke instelling die dierproeven doet, of proefdieren fokt of aflevert. De instellingsvergunning vraagt u bij ons aan door een e-mail te sturen naar chd@nvwa.nl. Wij verlenen de vergunning als u aan de voorwaarden voldoet. Deze staan in de Wet op de dierproeven (Wod).
  2. Een projectvergunning is verplicht voor elk onderzoeks- of onderwijsproject met dierproeven. Een projectvergunning vraagt u aan bij de Centrale Commissie Dierproeven (CCD).

Verandert er iets binnen uw instelling? Bijvoorbeeld als u de proefdieren naar een andere locatie verhuist of als u verandert van portefeuillehouder? Geef de verandering vooraf door via ons mutatieformulier.

Gegevens over dierproeven maken we openbaar

Instellingen die dierproeven doen, moeten hierover jaarlijks gegevens verstrekken aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Zoals over het aantal proefdieren in de instelling en het aantal uitgevoerde dierproeven. Wij analyseren deze gegevens en verwerken ze in het jaaroverzicht Zo doende. De jaaroverzichten maken we openbaar. Ook verstrekken we de gegevens over dierproeven aan de Europese Unie (EU).

Wie mag dierproeven uitvoeren?

Alleen speciaal daarvoor opgeleide medewerkers mogen dierproeven uitvoeren of met proefdieren werken. De opleidingseisen staan in de Wod en in het Dierproevenbesluit, een uitwerking van de Wod.

Hoe vraag ik een ontheffing of gelijkstelling aan?

Voldoet een medewerker niet aan de opleidingseisen? Dan kunt u bij ons een ontheffing of gelijkstelling aanvragen. Bijvoorbeeld als een onderzoeker een gelijkwaardige opleiding in een ander land heeft gedaan. Vul voor het aanvragen van een ontheffing of gelijkstelling dit aanvraagformulier in. Mail voor meer informatie naar CHD@nvwa.nl.

Zo houden wij toezicht

Wij houden risicogericht toezicht op instellingen die dierproeven uitvoeren, en proefdieren fokken en afleveren. Dat houdt in dat we vaker inspecteren als het risico op bijvoorbeeld overtredingen groter is. We doen inspecties en audits. Hoe vaak, hangt bijvoorbeeld af van het soort dierproeven en het aantal dieren en diersoorten in de instelling. Ook speelt de inspectiehistorie mee, en of er meldingen tegen de instelling zijn gedaan. We voeren aangekondigde en onaangekondigde inspecties uit. Daarbij kijken we onder meer naar:

  • Voldoet de instelling aan de regels rond huisvesting en verzorging van de proefdieren? Zijn er bijvoorbeeld schuilmogelijkheden, nestmateriaal en speeltjes in de kooien aanwezig?
  • Voert de instelling de dierproeven zorgvuldig uit en houdt de instelling zich aan de projectvergunning?
  • Heeft de instelling een instantie voor dierenwelzijn (IvD)? En voerde deze haar taken uit zoals beschreven in de Wod? Een IvD zorgt ervoor dat de dierproeven volgens de regels verlopen en let op het welzijn van de proefdieren.
  • Voldoen de onderzoekers en dierverzorgers aan de deskundigheidseisen?