Regels etiket voeders gezelschapsdieren

U produceert diervoeders voor gezelschapsdieren. Welke regels gelden voor de etikettering? En welke dieren vallen onder gezelschapsdieren?

Wat zijn gezelschapsdieren?

Gezelschapsdieren zijn niet-voedselproducerende dieren die behoren tot soorten die worden gevoederd, gefokt of gehouden, maar in de regel niet voor menselijke consumptie in de lidstaten van de Europese Unie worden gebruikt.

Pelsdieren

Pelsdieren zijn niet-voedselproducerende dieren die worden gevoederd, gefokt of gehouden voor de productie van bont en die niet worden gebruikt voor menselijke consumptie.

Voedselproducerende dieren

Voedselproducerende dieren zijn alle dieren die worden gevoederd, gefokt of gehouden voor de productie van levensmiddelen voor menselijke consumptie, met inbegrip van dieren die niet geconsumeerd worden, maar die behoren tot soorten die in de regel voor menselijke consumptie worden gebruikt in de lidstaten van de Europese Unie.

Onder voedselproducerende dieren vallen bijvoorbeeld ook (hobby)konijnen, duiven en (kweek)vissen (uitzondering siervis). Alle dieren en producten van dieren die ergens in een lidstaat door de mens worden gegeten.

Niet-voedselproducerende dieren

Niet-voedselproducerende dieren zijn alle dieren die worden gevoederd, gefokt of gehouden, maar niet voor menselijke consumptie worden gebruikt, zoals pelsdieren, gezelschapsdieren en dieren die in laboratoria, dierentuinen of circussen worden gehouden.

Aanvullende of volledige diervoeders voor gezelschapsdieren

Bij aanvullende of volledige diervoeders voor gezelschapsdieren (geldt niet voor pelsdieren) mag bij samenstelling de specifieke benaming voor voedermiddelen worden vervangen door de hoofdcategorieën waartoe de voedermiddelen behoren. Bijvoorbeeld: samenstelling: vlees en dierlijke bijproducten, oliën en vetten en granen.

Verplichte vermeldingen etiket gezelschapsdieren

Voor het etiket op diervoeders voor gezelschapsdieren gelden dezelfde verplichtingen die gelden voor het etiket van mengvoeders.

Aanvullende vermelding op etiket:

Bij voeder voor gezelschapsdieren moet u een gratis telefoonnummer of ander passend communicatiemiddel aanvullend op het etiket vermelden.

Waarom moet u een telefoonnummer vermelden?

Dan kan de afnemer aanvullende informatie opvragen over:

  • welke toevoegingsmiddelen er in het voeder zitten,
  • welke voedermiddelen erin zitten waarvan alleen de categorie bekend is.

Waar staat dit in de wet?

Zie voor meer informatie de artikelen 15, 17, 19 en 22 van de Marktverordening.