Vervoer levensmiddelen, diervoeders en dierlijke bijproducten

Op het transport van de productgroepen levensmiddelen (food), diervoeders (feed), dierlijke bijproducten en daarvan afgeleide producten hiervan zijn verschillende wettelijke eisen van toepassing. Vooral bij bedrijven die 2 of meer van deze productgroepen vervoeren kan dit tot verwarring leiden.

Vervoer van niet-levensmiddelen en levensmiddelen is niet toegestaan in hetzelfde transportmiddel wanneer het transportmiddel bedrukt is met ‘food only’ of ‘alleen voor levensmiddelen’, hiervoor is één uitzondering (zie onderaan de tabel op pagina Met dierlijke-bijproducten/diervoeders gecombineerd vervoer).

Dierlijke bijproducten kunnen in transportmiddelen vervoerd worden waarin ook diervoeders en levensmiddelen vervoerd worden, mits de dierlijke bijproducten vervoerd worden conform de voorwaarden in de dierlijke bijproducten wetgeving met betrekking tot etikettering en verpakking.

Overzicht wettelijke eisen per productgroep

Op het transport van de productgroepen food, feed, dierlijke bijproducten en daarvan afgeleide producten hiervan zijn verschillende wettelijke eisen van toepassing. Vooral bij bedrijven die 2 of meer van deze productgroepen vervoeren kan dit tot verwarring leiden. U vindt de wettelijke eisen in het overzicht wettelijke eisen en hoe daaraan te voldoen: samengevat per productgroep.

Uitzondering

Let hierbij op voor de volgende uitzondering:

Een levensmiddel (zowel van plantaardige- als dierlijke oorsprong) mag met een vervoermiddel voorzien van ‘alleen voor levensmiddelen’ afgeleverd worden aan een diervoederbedrijf. Let op: het dienen wel levensmiddelen te zijn die als zodanig ook naar levensmiddelenbedrijven worden vervoerd. Indien levensmiddelen om kwaliteitsredenen naar diervoeder worden afgewaardeerd, dan mogen deze afgewaardeerde levensmiddelen niet in een vervoermiddel met ‘alleen voor levensmiddelen’ vervoerd worden.

Als levensmiddelen van dierlijke oorsprong naar diervoederbedrijven worden vervoerd, dan dienen de documenten met betrekking tot dierlijke bijproducten compleet aanwezig te zijn en dient het vervoermiddel van de juiste aanduidingen te zijn voorzien.

Deze uitzondering geldt alleen voor vervoer binnen Nederland. Andere lidstaten kunnen ander beleid hebben. Dit dient u voor het transport aldaar na te gaan.