Brucella canis bij honden

Brucellose is een besmettelijke dierziekte veroorzaakt door de bacterie Brucella canis. De ziekte kan voorkomen bij geïmporteerde honden en is besmettelijk voor honden en voor de mens. Wanneer dierenartsen en laboratoria besmetting van Brucella canis vaststellen, moeten zij dit melden bij de NVWA.

Eind 2016 is voor het eerst in Nederland bij enkele honden een infectie met de bacterie Brucella canis vastgesteld. De bacterie is meegekomen met honden uit Oost-Europa. Ondanks een (langdurige) behandeling met antibiotica kan Brucella canis hardnekkig aanwezig blijven en van tijd tot tijd weer door de hond uitgescheiden worden.

Hoe herkent u een Brucella canis bij honden?

U herkent Brucellose  bij honden vooral aan voortplantingsstoornissen.

Bij teven zijn de belangrijkste verschijnselen:

 • abortus, meestal in de 7de tot 9de week van de dracht
 • dood of zwak geboren puppy’s

Bij reuen zijn de belangrijkste verschijnselen:

 • ontsteking in bijbal, testikel of prostaat
 • onvruchtbaarheid
 • pijn en moeilijkheden met plassen en ontlasten

Hiernaast kunnen ook rugklachten en gewrichtsklachten voorkomen. Herkent u een van deze klachten bij uw hond, neem dan contact op met uw dierenarts voor nader onderzoek.

Hoe raken honden besmet?

Het is voornamelijk een dekinfectie. Het sperma van de reu brengt de besmetting over.

De bacterie wordt in hoge mate uitgescheiden in de foetus, placenta, vruchtwater en vaginale uitvloeiing na een abortus of doodgeboorte. Direct contact van de bacterie met de slijmvliezen kan een besmetting veroorzaken.

Pups kunnen al tijdens de dracht of via de moedermelk besmet raken.

Ook direct contact van de slijmvliezen met vaginale uitvloeiing tijdens loopsheid, urine, speeksel, neus- en ooguitvloeiing en ontlasting kan een besmetting veroorzaken.

Hoe raken mensen besmet?

Mensen raken besmet door direct contact van de bacterie met slijmvliezen of beschadigde huid. Met name personen die in direct contact komen met honden na een geboorte of abortus- en laboratoriummedewerkers lopen risico. De incubatietijd varieert sterk: van 1 week tot 6 à 7 maanden.

Hoe herkent u Brucellose bij mensen?

Heeft u contact gehad met honden afkomstig uit het buitenland en heeft u onderstaande verschijnselen:

 • vermoeidheid
 • koorts
 • misselijkheid
 • rillingen
 • nachtzweten
 • hoofdpijn

neem dan contact op met uw huisarts.

Meldingsplicht

Dierenartsen en laboratoria zijn verplicht een besmetting van Brucella canis bij honden te melden bij de NVWA. Dit kan via het landelijk meldpunt dierziekten op telefoonnummer (045) 546 31 88. De meldingsplicht is gebaseerd op de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s.