Brucellose bij runderen

De dierziekte brucellose komt voor bij runderen, maar ook bij varkens, schapen, geiten en honden. De ziekte kan bij runderen leiden tot een abortus. Bij mensen kan de ziekte maltakoorts veroorzaken. De NVWA bestrijdt uitbraken van brucellose en controleert bij import op geldige gezondheidscertificaten.

Melden

Vermoedt u dat deze ziekte op uw bedrijf heerst? Meld dit dan bij het Landelijk meldpunt dierziekten via (045) 546 31 88. Tijdig melden is belangrijk. Meer informatie op de pagina melden dierziekten.

Hoe raken dieren besmet?

De bacterie Brucella veroorzaakt de ziekte brucellose. De bacterie wordt uitgescheiden via melk, urine of sperma. Of via de afgestoten vrucht(vliezen) en het vruchtwater van een besmet dier dat een abortus heeft. Direct contact met een dier dat de bacterie uitscheidt, zorgt voor besmetting. Dieren nemen de bacterie met name via de bek op.

Hoe herkent u brucellose?

Bij koeien heet de ziekte 'abortus bang' of 'besmettelijk verwerpen'. Bij drachtige runderen zorgt een besmetting voor ontsteking van de vruchtvliezen. De vrucht krijgt zo onvoldoende voeding, sterft af met een abortus als gevolg. Kreupelheid en uierontsteking komen ook voor.

Wat doet de NVWA als uw bedrijf verdacht is?

Is uw bedrijf verdacht? Dan voert de NVWA op uw bedrijf een onderzoek uit om een mogelijke besmetting met brucellose vast te stellen. De dierziektedeskundige van de NVWA neemt zo snel mogelijk maatregelen om besmetting van de overige dieren en overdracht op mensen te voorkomen.

De dierziektedeskundige kijkt welke dieren ziek en gezond zijn en telt alle aanwezige dieren. Ook vraagt de deskundige of de betrokken mensen ziek zijn en verzamelt materiaal voor onderzoek. Hij stuurt het materiaal op naar het Nationaal Referentie Laboratorium, Wageningen Bioveterinary research (WBVR) in Lelystad.

De dierziektedeskundige maakt een vervolgafspraak voor 2 tot 3 weken later om van het dier dat mogelijk besmet is een bloedmonster te nemen. Het WBVR onderzoekt dit monster.

Wat betekent een verdenking voor uw bedrijfsvoering?

Uw bedrijf krijgt de status 'verdacht' totdat er bewijs is dat uw dieren niet aan de ziekte lijden. Dat betekent het volgende tijdens de verdenkingsfase:

  • U mag geen dieren afvoeren of aanvoeren.
  • U mag geen rauwmelkse producten zoals kaas, boter en melk verkopen.
  • U mag de geproduceerde melk doorleveren als deze wordt gepasteuriseerd.

Wanneer krijgt u de uitslag van het onderzoek?

U krijgt de 1e resultaten van het onderzoek na minimaal 10 werkdagen. Wanneer uit de test geen besmetting blijkt, heft de NVWA de verdenking op. Daarmee vervallen de getroffen maatregelen.

Uw bedrijf is besmet. Wat betekent dat voor uw bedrijfsvoering?

Blijkt uit bacteriologisch onderzoek de aanwezigheid van Brucella, dan krijgt uw bedrijf de status 'besmet'. Welke maatregelen er dan volgen, hangt af van de specifieke situatie op uw bedrijf.

Hoe voorkomt u dat u zelf ziek wordt?

  • Eet of drink geen ongepasteuriseerde (melk)producten.
  • Vermijd contact met vlees, mest, geaborteerde vruchten, vruchtvliezen en/of vruchtwater van besmette dieren.

Veehouders, dierenartsen en slachthuismedewerkers lopen het grootste risico op een besmetting. Zwangere vrouwen moeten zeker contact met dieren vermijden: een infectie met Brucella kan leiden tot een spontane abortus.

Waar kunt u terecht met vragen?

Heeft u vragen? Neem dan eerst contact op met uw eigen dierenarts of huisarts.

Heeft u vragen over de bestrijding van brucellose door de NVWA? Neem dan contact met ons op. Bel 0900-03 88. U krijgt dan het Klantcontactcentrum aan de lijn.