Klassieke varkenspest en Afrikaanse varkenspest

Varkenspest is een virusziekte die voorkomt bij varkens. De ziekte is zeer besmettelijk en vaak dodelijk voor varkens. Het virus is ongevaarlijk voor mensen. De NVWA bestrijdt uitbraken van varkenspest.

Afrikaanse varkenspest is in opmars via Oost-Europese landen richting West-Europa. Een besmetting is in september 2018 vastgesteld bij enkele wilde zwijnen in België (Ardennen).

Reinig en ontsmet uw veewagens bij een erkende R&O-plaats

Vervoerders van dieren van of naar risicolanden moeten hun veewagens bij terugkomst in Nederland onmiddellijk laten reinigen bij een erkende R&O-plaats. Na de reiniging moet het transportmiddel worden ontsmet met een middel uit deze lijst. Zie ook de flyer voor transporteurs van dieren.

Voorkom insleep Afrikaanse varkenspest

De NVWA heeft een flyer 'Voorkom insleep Afrikaanse varkenspest' gemaakt met tips voor toeristen, vrachtwagenchauffeurs, zakelijke reizigers en varkenshouders.

Legenda bij het kaartje:
I : Afrikaanse varkenspest komt hier nog niet voor, maar er is een verhoogd risico op een uitbraak. Hoger toezicht op de wilde zwijnenpopulatie en gehuisveste varkens is verplicht.
II: Afrikaanse varkenspest komt voor bij wilde zwijnen.
III: Afrikaanse varkenspest komt voor bij wilde zwijnen en gehuisveste varkens, maar is nog niet permanent.
IV: Afrikaanse varkenspest is permanent aanwezig bij wilde zwijnen en gehuisveste varkens.

Hobbyvarkens registreren

Heeft u hobbyvarkens? Registreer ze bij RVO.

Melden

Bel het Landelijk meldpunt dierziekten via (045) 546 31 88. Meer over het belang van tijdig melden van dierziekten.

Video Melden van dierziekten

Soorten varkenspest

We kennen 2 soorten varkenspest: de klassieke varkenspest en de Afrikaanse varkenspest. De 2 ziekten lijken erg op elkaar, maar ze worden veroorzaakt door verschillende virussen.

Hoe raken dieren besmet?

Varkens raken geïnfecteerd via direct contact met besmette varkens. Of via personen of materialen die contact hebben gehad met besmette varkens, zoals veewagens. Afrikaanse varkenspest kan ook via teken (Ornithodorus moubata) worden overgebracht. Deze zachte teken komen voor in Afrika en kunnen daar een bron van besmetting zijn, in Europa zijn hier nog geen aanwijzingen voor.

Hoe herkent u varkenspest?

Varkenspest kan zich uiten in verschillende vormen, van bijna geen verschijnselen tot huidbloedingen en plotselinge sterfte. De meest voorkomende symptomen zijn:

  • koorts
  • verlies van eetlust
  • sloomheid en
  • huidbloedingen in voornamelijk de oren, staart, buik en binnenzijde van de ledematen

Bij klassieke varkenspest kunnen ook neurologische verschijnselen optreden. Bij Afrikaanse varkenspest kan een bloedige diarree aanwezig zijn.

Wat doet de NVWA als uw bedrijf verdacht is?

De NVWA voert op uw bedrijf een onderzoek uit om een mogelijke besmetting met varkenspest vast te stellen. Een specialistenteam onder leiding van de NVWA, komt bij u langs. Dit team bestaat uit een NVWA-dierenarts, een varkensspecialist van de Gezondheidsdienst voor Dieren en uw eigen dierenarts.

Is een verdenking niet uit te sluiten? Dan nemen we monsters mee voor onderzoek naar de aanwezigheid van het virus.

Uw bedrijf is besmet. Wat betekent dat voor uw bedrijfsvoering?

Als uw bedrijf besmet is, dan ruimt de NVWA alle varkens op uw bedrijf. Na de ruiming moeten de stallen meerdere reinigings- en ontsmettingsrondes ondergaan, voordat wij het bedrijf weer vrijgeven. Er volgen ook landelijke maatregelen om verspreiding van de ziekte te voorkomen. Die maatregelen gaan samen met een aantal hygiëneprotocollen.

Bewakingsprogramma’s voor klassieke en Afrikaanse varkenspest

Varkensbedrijven

Voor klassieke varkenspest is er een speciaal bewakingsprogramma opgezet. Hierbij moeten alle varkensbedrijven op gezette tijden verplicht bloedmonsters insturen naar de Gezondheidsdienst voor Dieren.

Die controleert de bloedmonsters op antistoffen tegen het varkenspestvirus. Op deze manier is varkenspest in een vroeg stadium te ontdekken en blijft verspreiding van het virus beperkt.

Wilde zwijnen

Voor wilde zwijnen is er een jaarlijks monitoringspogramma opgezet om mogelijke besmettingen in een vroeg stadium op te sporen. Dit programma wordt gecoördineerd door het Wageningen Bioveterinary Research in Lelystad.

Bloedmonsters van alle geschoten wilde zwijnen moeten naar het WBVR ingestuurd worden. Hiervan wordt een steekproef onderzocht op de aanwezigheid van antistoffen tegen zowel klassieke varkenspest als Afrikaanse varkenspest

Hoe voorkomt u dat u zelf ziek wordt?

Klassieke varkenspest en Afrikaanse varkenspest zijn niet besmettelijk voor mensen.

Waar kunt u terecht met vragen?

Heeft u vragen? Neem dan eerst contact op met uw eigen dierenarts of huisarts.

Heeft u vragen over de bestrijding van varkenspest door de NVWA? Neem dan contact met ons op. Bel 0900-03 88. U krijgt dan het Klantcontactcentrum aan de lijn.