Lijst van dierziekten die niet in Nederland voorkomen

Elke EU lidstaat moet een lijst opstellen en bijhouden van zijn grondgebied of zones met een dierziektevrije status. Ook moet er een lijst worden bijgehouden van de compartimenten met een ziektevrije status, indien van toepassing volgens Commission Implementing Regulation (EU) 2021/620).

Het is een verplichting vanuit de Europese Wetgeving (art 38 van Animal Health Law Regulation (EU) 2016/429) om deze lijst op de website van de Competent Authoriteit (CA) te zetten, deze lijst is in deze PDF terug te vinden.