Papegaaienziekte

Papegaaienziekte (psittacose) is een besmettelijke dierziekte die wereldwijd voorkomt bij vogels. Vermoedt u dat deze ziekte op uw bedrijf heerst? Meld het dan bij de NVWA. Dat is wettelijk verplicht.

Melden papegaaienziekte

Bel het Landelijk meldpunt dierziekten via (045) 546 31 88. Meer over het belang van tijdig melden van dierziekten.

Hoe raken dieren besmet?

Dieren raken besmet door de bacterie Chlamydia psittaci. Besmette vogels scheiden de bacterie uit via mest, snot en oogvocht. Dit droogt op, de bacterie komt in de lucht en hecht zich vervolgens aan kleine waterdruppeltjes en stofdeeltjes. Dieren die deze lucht inademen, kunnen besmet raken. De belangrijkste besmettingsroute is dus via de luchtwegen.

Hoe herkent u papegaaienziekte?

Papegaaienziekte is lastig te herkennen. Vogels dragen de bacterie in veel gevallen bij zich zonder ziek te worden. Algemene symptomen van papegaaienziekte zijn:

  • vocht uit ogen en neus
  • weinig eetlust
  • diarree
  • ineengedoken ('bol') zitten

Wat doet de NVWA als uw bedrijf verdacht of besmet is?

De NVWA bezoekt bij een verdenking de locatie waar de vogels aanwezig zijn. We verzamelen monsters en eventueel kadavers en sturen deze voor onderzoek naar Wageningen Bioveterinary Research.

Tonen wij besmetting niet aan? Dan geven we uw bedrijf weer vrij. Stellen wij wel een besmetting vast? Dan krijgen de besmette vogels 6 weken lang antibiotica. Dat geldt ook voor de vogels die contact hebben gehad met de besmette vogels. 2 weken na het beƫindigen van deze behandeling, komt de NVWA opnieuw monsters nemen om te onderzoeken of de bacterie verdwenen is.

Wat betekent een besmetting voor uw bedrijfsvoering?

Is uw bedrijf besmet? Dan geldt er een vervoersverbod. Dat betekent dat u geen vogels af of aan mag voeren. Ook mogen er geen bezoekers bij de besmette vogels komen.

Hoe voorkomt u dat u zelf ziek wordt?

U voorkomt dat u zelf ziek wordt door goed op te letten bij het schoonmaken van de vogelverblijven. Gebruik handschoenen, draag beschermende kleding, draag hoofdbedekking en een mondneuskapje. Maak het vogelverblijf nat voordat u het schoonmaakt. Dan voorkomt u dat besmettelijke deeltjes verstuiven. Let op: niet nat maken met een hogedrukspuit.

Heeft u griepachtige verschijnselen? Ga dan naar uw huisarts. Meer over ziekteverschijnselen bij mensen (website RIVM).

Waar kunt u terecht met vragen?

Heeft u vragen? Neem dan eerst contact op met uw eigen dierenarts.

Heeft u vragen over de bestrijding van papegaaienziekte in uw dierenwinkel? Neem dan contact op met de NVWA. Bel 0900-03 88. U krijgt dan het klantcontactcentrum aan de lijn.