Ik houd schapen of geiten en mijn dieren komen in aanraking met publiek

Organiseert u een evenement, waarbij publiek in aanraking komt met uw dieren? Zoals een lammetjesdag? Of staat uw bedrijf permanent open voor publiek, omdat u bijvoorbeeld een kinderboerderij of zorgboerderij hebt? Of een boerderijwinkel of boerderijcamping? Dan is het goed om te weten wat u moet doen om te voorkomen dat Q-koorts uitbreekt en zich verspreidt. Zo zorgt u dat uw bezoekers met een gerust gevoel op uw bedrijf rond kunnen lopen.

Wat geldt voor uw bedrijf? We hebben de maatregelen voor u op een rij gezet:

 • Laat uw dieren jaarlijks vaccineren.
 • Meld doodgeboren lammeren.
 • Zonder dieren af tijdens het lammeren. Het is verboden om bezoekers toe te laten in de stal als uw ooien aflammeren.
 • Controleer de dieren die worden aangevoerd bij uw bedrijf.

Let op!
Hebt u een bedrijf met 50 of meer schapen of geiten, waaronder melkdieren of opfokdieren voor een melkbedrijf? En komt er publiek op uw bedrijf? Wat allemaal precies voor u geldt, leest u bij Ik houd 50 of meer schapen of geiten waaronder melkdieren of opfokdieren voor een melkbedrijf.

Laat uw dieren jaarlijks vaccineren

Laat elk jaar al uw dieren ouder dan 3 maanden zijn tegen Q-koorts vaccineren. Zorg er daarbij voor dat tussen de jaarlijkse vaccinaties niet meer dan 12 maanden zit. Hebt u uw dieren vorig jaar bijvoorbeeld laten vaccineren op 20 maart. Dan moet u uw dieren dit jaar ook uiterlijk 20 maart hebben gevaccineerd.

Wordt uw dier voor het eerst gevaccineerd? Of was de laatste vaccinatie meer dan een jaar geleden? Dan moet uw dier een basisvaccinatie krijgen. Die bestaat uit 2 vaccinaties met een tussentijd van 3 weken.

Houd daarbij rekening met het volgende:

 • Leg de vaccinaties van elk afzonderlijk dier vast in het I&R-systeem. Dat moet binnen 7 dagen na de vaccinatie.
 • Vul een vaccinatieformulier in en laat dat ook ondertekenen door uw dierenarts. Een ondertekende visitebrief van uw dierenarts waarop de vaccinaties vermeld staan is ook goed.
 • Bewaar het vaccinatieformulier of de visitebrief en de factuur van uw dierenarts minimaal 2 jaar op uw bedrijf.

Heeft u vragen over het toepassen van het vaccin?

Bijvoorbeeld over hervaccinaties of de tussenperiode tussen 2 vaccinaties? Raadpleeg dan de bijsluiter.

Soms moet u lammeren ook laten vaccineren

Lammeren jonger dan 3 maanden mogen niet gevaccineerd worden, maar als ze ouder dan 3 maanden zijn, moet u ze in een aantal gevallen wel laten vaccineren. Dit is zo als uw dier:

 • een ander dier dekt
 • gedekt wordt
 • geïnsemineerd wordt
 • (tijdelijk) verhuist naar:
  • een melkveebedrijf met 50 of meer dieren
  • een bedrijf waar het in aanraking komt met publiek
  • een evenement zoals een tentoonstelling of een keuring

U moet uw dier minstens 3 weken voordat dit plaatsvindt, laten vaccineren en registreren in het I&R-systeem.

Let er daar wel bij op dat uw dier de eerste keer altijd een basisvaccinatie moet krijgen. Die bestaat uit 2 vaccinaties met een tussentijd van minimaal 3 weken. U geeft de eerste vaccinatie dan dus eigenlijk al 6 weken van tevoren.

Wordt het dier in het 1e levensjaar geslacht?

En in die periode niet ingezet voor de fok? Dan hoeft u het niet te laten vaccineren.

Meld doodgeboren lammeren

Merkt u of uw dierenarts dat op uw bedrijf het aantal doodgeboren lammeren afwijkt van het gebruikelijke aantal doodgeboren dieren? Geeft u dit dan direct door via het landelijk meldpunt dierziekten op (045) 546 31 88.

Nadat wij uw melding hebben ontvangen, nemen wij contact met u op om de situatie te bespreken.

Zonder dieren af tijdens het lammeren

Zonder schapen en geiten af tijdens het lammeren, en zorg dat ze niet in aanraking komen met uw bezoekers.

Noteer wanneer uw dieren gedekt, geïnsemineerd en geboren zijn

Houd op uw bedrijf een administratie bij waarin u vastlegt wanneer welke schapen of geiten gedekt, geïnsemineerd en geboren zijn. Bewaar uw administratie minimaal 2 jaar.

Check zelf of het I&R-systeem up-to-date is

Check zelf geregeld of alle gegevens in het I&R-systeem volledig en up-to-date zijn. Raadpleeg hiervoor mijn.RVO.nl en controleer of alle diervlaggen juist zijn en vul aan of herstel indien nodig.