Q-koorts

Houdt u schapen of geiten? Neem dan maatregelen om te voorkomen dat er Q-koorts uitbreekt. Want Q-koorts kan leiden tot doodgeboren lammetjes. Ook is er een risico dat mensen besmet raken met Q-koorts. U bent verplicht om de maatregelen na te leven. De NVWA controleert of veehouders zich aan de maatregelen houden.

Wat is Q-koorts?

Q-koorts is een infectieziekte die ook wel bekend staat als Q-fever. Q-koorts wordt veroorzaakt door de bacterie Coxiella burnetii. Bijna alle boerderijdieren kunnen de ziekte oplopen, net als huisdieren, knaagdieren en vogels. De ziekte is vooral schadelijk voor schapen en geiten. De lammetjes van deze dieren kunnen te vroeg of dood geboren worden.

Mensen kunnen ook Q-koorts krijgen. Het is een zoönose: een ziekte die kan overgaan van dier op mens. Mensen raken voornamelijk besmet via schapen en geiten. Bij mensen kan de ziekte ernstig verlopen.

Hoe kan ik Q-koorts herkennen?

Bij geiten en schapen is Q-koorts lastig te herkennen. De meeste dieren krijgen geen klachten, en hebben dus ook geen symptomen. Wel kan Q-koorts leiden tot vroeggeboorte of doodgeboorte van de lammetjes. Dit wordt ook wel abortus genoemd.

Zijn er meer doodgeboren lammetjes dan normaal? Dat kan een teken zijn dat uw dieren Q-koorts hebben. Neem dan contact op met uw dierenarts of het Landelijk meldpunt dierziekten: 045 – 546 31 88.

Meldplicht Q-koorts

Denkt uw dierenarts of u dat uw schapen en geiten Q-koorts hebben? Meld dit dan bij het Landelijk meldpunt dierziekten op 045 - 546 31 88. Dit is verplicht.

Wat gebeurt er met mijn melding?

Na uw melding doen wij onderzoek. Een dierziektedeskundige komt bij u langs om de situatie te beoordelen. Deze deskundige bekijkt onder meer of uw dieren gevaccineerd zijn en of ze klachten hebben die bij Q-koorts passen. En of er op uw bedrijf meer zieke of doodgeboren lammeren zijn dan gewoonlijk. Ook wil de dierziektedeskundige weten of de betrokken mensen ziek zijn.

Daarnaast nemen wij monsters van de melk. Soms bemonsteren we ook de dieren. De monsters laten we in het laboratorium onderzoeken op de Q-koorts-bacterie. Na ongeveer een week is de uitslag bekend. In de tussentijd moet u al maatregelen nemen. U mag bijvoorbeeld geen dieren afvoeren. Wij leggen dit mondeling en per brief aan u uit.

Blijkt het inderdaad om Q-koorts te gaan? Dan bespreken we met u hoe we de situatie samen kunnen beheersen. Wij nemen verschillende maatregelen, bijvoorbeeld op het gebied van hygiëne. Ook stellen we een tijdelijke bedrijfsblokkade in. U mag dan geen dieren aan- of afvoeren.

Geef Q-koorts geen kans

Als u schapen of geiten houdt, kunt u preventieve maatregelen nemen tegen Q-koorts. Zo voorkomt u dat Q-koorts kan uitbreken en zich verder kan verspreiden naar andere dieren en mensen. Bepaalde maatregelen zijn verplicht. In sommige situaties is vaccinatie tegen Q-koorts ook verplicht. Neem ook maatregelen om uzelf te beschermen tegen een besmetting met Q-koorts.