Maatregelen bij verdenking

Als uw huisdier verschijnselen van rabiës (hondsdolheid) vertoont, of als u vermoedt dat uw (landbouw)huisdier met het virus is besmet, moet u zo snel mogelijk uw dierenarts of de NVWA waarschuwen. Onder verantwoordelijkheid van de NVWA zal onderzoek worden ingesteld naar de mogelijke besmetting. Als er een officiële verdenking volgt worden er maatregelen genomen om de verspreiding van het virus te voorkomen. Diereigenaren zijn wettelijk verplicht hieraan mee te werken. Afhankelijk van de omstandigheden kan het dier in quarantaine worden geplaatst of geëuthanaseerd worden voor onderzoek op rabiës.

Er bestaat helaas geen test om bij leven vast te stellen of een dier rabiës heeft. Het virus kan alleen worden vastgesteld door onderzoek van de hersenen in een speciaal daarvoor ingericht laboratorium (Wageningen Bioveterinary Research) en hiervoor moet het dier worden geëuthanaseerd.

Als u zelf denkt besmet te zijn neem dan direct contact op met uw huisarts of GGD.

 

Uitslagen en bevindingen

De eerste resultaten van het onderzoek op het verdachte dier zijn meestal binnen 24 uur bekend. De dierziektedeskundige van de NVWA stelt u hiervan op de hoogte.

Als de testuitslag gunstig is (geen virus aangetroffen), heft de NVWA de verdenking op. De getroffen maatregelen komen dan te vervallen. Bij een ongunstig testresultaat zijn verdere maatregelen nodig, zie 'Maatregelen bij besmetting'.

Vleermuizen

Vleermuizen (dood of levend) worden door of in opdracht van de NVWA naar het onderzoeksinstituut Wageningen Bioveterinary Research. Op diverse plaatsen gebracht voor onderzoek. Vleermuizen behoren tot de beschermde diersoorten. Het euthanaseren van vleermuizen mag uitsluitend door dierenartsen worden gedaan indien sprake is van een rabiësverdenking.

Onderzoek

Na een melding van een mogelijk besmet dier, neemt een dierziektedeskundige van de NVWA contact met de melder op. De dierziektedeskundige geeft advies over de maatregelen die genomen moeten worden ten aanzien van het dier. Als sprake is van besmettingsgevaar door contact met een vleermuis, wordt de vleermuis voor onderzoek naar het onderzoeksinstituut Wageningen Bioveterinary Research gebracht.