Meldingsplicht rabiës

Ziet u in Nederland een dier dat misschien rabiës (hondsdolheid) heeft? Bijvoorbeeld een hond die plotseling erg agressief is? Of bent u of is uw huisdier gebeten door een vleermuis? Meld dit dan bij de NVWA. Dit is wettelijk verplicht.

Meldformulier rabiës

Wij verzoeken u het formulier zo volledig en concreet mogelijk in te vullen. Gebruik het formulier alleen om een dier te melden dat van rabiës verdacht wordt, of als een vleermuis in direct contact is geweest met mensen. Uw melding komt terecht bij ons crisiscentrum. Een NVWA-medewerker neemt daarna zo snel mogelijk telefonisch contact met u op.

Of bel met het Landelijk meldpunt dierziekten: 045 – 546 31 88 

U kunt ook rechtstreeks bellen met het Landelijk meldpunt dierziekten. Het meldpunt neemt uw melding direct in behandeling.  

Rabiës melden en bestrijden

Rabiës is een aangifte- en bestrijdingsplichtige ziekte. U moet het melden als u een dier ziet met symptomen die op rabiës kunnen wijzen. Wij moeten direct maatregelen nemen als we een melding krijgen over een dier dat mogelijk besmet is.

Heeft u een vleermuis gevonden?

Heeft u een vleermuis gevonden? Meld dit alleen bij ons als het dier u heeft gebeten of als er ander contact is geweest met een mens. Anders hoeft u het niet bij ons te melden. Wij doen geen routinematig onderzoek naar rabiës.

Ook al hoeft u het dier niet te melden, u kunt wel contact opnemen met het vleermuisopvangcentrum in uw regio of het onderzoeksinstituut Wageningen Biovetinary Research (WBVR). U kunt ook dode vleermuizen opsturen naar het onderzoeksinstituut. Op de website staat hoe u dit veilig kunt doen.

Heeft uw huisdier contact gehad met een vleermuis?

Heeft uw hond of kat een vleermuis aangeraakt? Neem dan contact op met de dierenarts. Die kan uw huisdier inenten tegen rabiës. 

Informatie voor dierenartsen staat in het document Adviezen over vleermuis bij de dierenartsenpraktijk.

Is een huisdier uit het buitenland niet gevaccineerd tegen rabiës?

U moet honden en katten tegen rabiës laten inenten voordat u ze meeneemt naar Nederland. Laat uw huisdier ook inenten als u het meeneemt naar het buitenland, en weer mee terugneemt naar Nederland. Is dit niet gebeurd? Ga dan zo snel mogelijk naar een dierenarts, en laat het dier alsnog inenten. U hoeft geen melding te doen bij ons. 

Het duurt een aantal weken voor de vaccinatie werkt. Zorg ervoor dat het dier in de tussentijd geen contact heeft met andere dieren of mensen.

Kijk voor meer informatie op onze pagina Rabiës en reizen. Informatie voor dierenartsen staat op de pagina Informatie voor dierenartsen over het reizen met honden en katten buiten de EU.