Vogelgriep

De NVWA bestrijdt uitbraken van vogelgriep bij pluimveehouders. Bij besmettingen nemen we strenge maatregelen om verspreiding van de ziekte tegen te gaan.

Melden vogelgriep

Bel het Landelijk meldpunt dierziekten via (045) 546 31 88. Meer over het belang van tijdig melden van dierziekten.

Wat is vogelgriep?

Vogelgriep, ook wel Aviaire influenza genoemd, is een ziekte die zeer besmettelijk kan zijn voor pluimvee (kippen, eenden en kalkoenen).

Hoe raken vogels besmet?

Vogels raken besmet met het vogelgriepvirus door direct contact met besmette vogels, door opname van het virus via de lucht of via besmet materiaal zoals mest.

Hoe herkent u vogelgriep?

U herkent vogelgriep aan luchtwegaandoeningen en een verlaagde eiproductie (laagpathogene variant). Gaan veel van uw dieren dood? Dan kan er sprake van zijn van de hoogpathogene variant.

Laagpathogeen betekent dat het virus nog niet zo besmettelijk is voor mens en dier. Bij H5 en H7 kan de laagpathogene variant muteren naar de hoogpathogene variant, die veel schadelijker is.

Wat doet de NVWA als mijn bedrijf verdacht is?

Is uw bedrijf verdacht? Dan blokkeren wij uw bedrijf. Dat betekent dat u geen dieren mag aanvoeren of afvoeren. Bovendien mogen voertuigen en mest niet van uw bedrijf af. Dat geldt voor elk voorwerp dat mogelijk drager is van het virus.

U krijgt ook bezoek van een specialistenteam onder leiding van de NVWA. Dit team bestaat uit een NVWA-dierenarts, een pluimveespecialist van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) en uw eigen dierenarts. We nemen monsters en doen nader onderzoek.

Uw bedrijf is besmet. Wat betekent dat voor uw bedrijfsvoering?

Als uw bedrijf besmet is met de H5 of H7 variant van het virus, dan ruimen wij alle kippen. Ook treden er allerlei hygiëneprotocollen in werking om verspreiding van de ziekte te voorkomen, zoals het ontsmetten van gebouwen en vervoermiddelen.

Hoe voorkomt u dat u zelf ziek wordt?

Voorkom dat u zelf ziek wordt en neem voorzorgsmaatregelen. Draag beschermende kleding als u in de buurt van besmette dieren komt. Vooral mondkapjes zijn belangrijk, zodat u geen besmette lucht inademt. Reinig en ontsmet ook alle vervoermiddelen.

Waar kunt u terecht met vragen?

Heeft u vragen? Neem dan eerst contact op met uw eigen dierenarts.

Heeft u vragen over de bestrijding van vogelgriep door de NVWA? Neem dan contact met ons op. Bel 0900-03 88. U krijgt dan het klantcontactcentrum aan de lijn.