Vogelgriep

De NVWA bestrijdt uitbraken van vogelgriep bij pluimveehouders. Bij besmettingen nemen we strenge maatregelen om verspreiding van de ziekte tegen te gaan.

Melden vogelgriep

Bel het Landelijk meldpunt dierziekten via (045) 546 31 88. Meer over het belang van tijdig melden van dierziekten.