Hoe STEC in levensmiddelen voorkomen

Als bedrijf (inclusief slachterijen en uitsnijderijen) moet u het risico van STEC meenemen in uw HACCP-analyse/HACCP-plan.

Product/proces

Als het nodig moet u voor het product/proces:

  • beheersmaatregelen instellen
  • daarop controleren
  • actie ondernemen bij aantreffen

In het document Interventie aanwezigheid STEC in levensmiddelen leest u wat u moet doen om risico van STEC in levensmiddelen te voorkomen, en welke uitgangspunten de NVWA daarbij volgt. Bekijk daarbij ook de stroomschema's voor hoog risicoprofiel levensmiddelen en voor laag risicoprofiel levensmiddelen hieronder.

Schema met de laag risicoprofielen voor STEC in levensmiddelen.
Schema met de hoog risicoprofielen voor STEC in levensmiddelen.