Wetgeving STEC

Als bedrijf moet u zich houden aan de regels die staan in artikel 14 van Verordening EEG) Nr. 178/2002. Dit artikel maakt het mogelijk schadelijke producten van de markt te weren. Afhankelijk van het risicoprofiel van het levensmiddel gelden andere eisen.

Verordeningen