Voedselveiligheidsplan

Om besmetting met STEC te voorkomen moet uw levensmiddelenbedrijf een voedselveiligheidsplan hebben gebaseerd op HACCP. Dit geldt voor bedrijven in de hele keten vanaf veevoeder primaire verwerking tot aan de detailhandel.

Hygiënecode

Uw bedrijf kan ook werken volgens een goedgekeurde hygiënecode om te voldoen aan de wettelijke voorschriften van voedselveiligheid, zowel voor de basisvoorwaarden (zoals hygiëne, bouwkundige zaken, plaagdierbestrijding, opleiding, enzovoorts) als voor HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). Vooral de ambachtelijke sector werkt volgens een voedselveiligheidsplan als 'Gids voor de goede praktijk' of hygiënecode.