Afval(mee)verbranding: aanvragen registratie

Verwijdert u dierlijke bijproducten of daarvan afgeleide producten door verbranding? Of past u dergelijk materiaal nuttig toe door meeverbranding? Dan moet u uw installatie registreren bij de NVWA.

Dit geldt alleen voor installaties die een vergunning hebben voor het verbranden of meeverbranden van afval zoals bedoeld in de afvalstoffenrichtlijn.

  • Cremeert u dode gezelschapsdieren of paarden? Dan volstaat registratie niet. U moet daarvoor een erkenning aanvragen.
  • Wekt u energie op door dierlijke bijproducten of daarvan afgeleide producten (zoals gesmolten vetten) te verstoken in een thermische ketel of stationaire motor? Of door het verstoken van kippenmest op uw boerderij? Ook daarvoor volstaat registratie niet en moet u een erkenning aanvragen.

Aanvraagformulier

Gebruik het Registratieformulier dierlijke bijproducten.

  • Selecteer de activiteit 'Verbranding' of 'Meeverbranding'.
  • Kies het soort dierlijke bijproducten of afgeleide producten dat u (mee)verbrandt.
  • Geef aan of het categorie 1-, 2- of 3-materiaal (of een daarvan afgeleid product) betreft.
  • Ontvangt u verschillende producten en/of categorie├źn? Vul dan voor elke afzonderlijke combinatie van product en categorie een registratieformulier in.