Bijenteeltproducten: geregistreerde bedrijven

Welke bedrijven voor de vervaardiging van bijenteeltproducten (niet bestemd voor menselijke consumptie) zijn geregistreerd op grond van Verordening (EG) nr. 1069/2009?

Geregistreerde bedrijven die dierlijke bijproducten/afgeleide producten hanteren voor doeleinden buiten de voederketen

Bedrijven voor de vervaardiging van bijenteeltproducten (niet bestemd voor menselijke consumptie) hebben de code TECHP API.

Verklaring van de codes gebruikt in de lijst