Collageen: erkende en geregistreerde bedrijven

Welke bedrijven voor de vervaardiging van collageen zijn erkend en geregistreerd op grond van Verordening (EG) nr. 853/2004 en Verordening (EG) nr. 1069/2009?

Erkenning Verordening (EG) nr. 853/2004

Erkende bedrijven voor de vervaardiging van collageen

Registratie Verordening (EG) nr. 1069/2009

Geregistreerde levensmiddelenbedrijven die producten voor menselijke consumptie tevens in de handel brengen voor andere doeleinden

Bedrijven die collageen vervaardigen hebben de code FOODP COL.

Verklaring van de codes gebruikt in de lijst

Erkenning Verordening (EG) nr. 1069/2009

Erkende verwerkingsbedrijven voor dierlijke bijproducten

Bedrijven die collageen vervaardigen uit dierlijke bijproducten hebben de code PROCP COL.

Verklaring van de codes gebruikt in de lijst