Cosmetica: geregistreerde bedrijven

Welke bedrijven voor de vervaardiging van cosmetica zijn geregistreerd op grond van Verordening (EG) nr. 1069/2009?

Geregistreerde bedrijven die dierlijke bijproducten/afgeleide producten hanteren voor doeleinden buiten de voederketen

Bedrijven voor de vervaardiging van cosmetica hebben de code UCOSM COSM.

Verklaring van de codes gebruikt in de lijst