Diagnostiek: aanvragen toestemming

Voert u sectie of bijvoorbeeld pathologisch, microbiologisch of chemisch onderzoek uit op dierlijk materiaal om een diagnose te stellen? Dan moet u toestemming aanvragen bij de NVWA.

Aanvraagformulier

Gebruik het Aanvraag- en inleverformulier DBP-verleningen.

  • Kies de verleningssoort ‘Gebruik van dierlijke bijproducten en/of afgeleide producten voor onderzoek en andere specifieke doeleinden’
  • Vink aan in welke categorie dierlijke bijproducten het te onderzoeken materiaal valt
  • Beschrijf het te onderzoeken materiaal
  • Geef aan dat het gaat om ‘Gebruik voor onderzoek/diagnose’

Uitzondering

Vindt het onderzoek plaats in een dierenartsenpraktijk? Dan hoeft u geen toestemming aan te vragen. U moet zich wel registreren. Ga hiervoor naar pagina Dierenartsenpraktijk: aanvragen registratie.

Goed om te weten

  • De toestemming is 3 jaar geldig. Vraag tijdig opnieuw toestemming aan!
  • Op het gebruik van dierlijke bijproducten voor diagnostiek is ook een registratieplicht van toepassing. Is de toestemming verleend? Dan wordt u automatisch als geregistreerd beschouwd.

Andere relevante vergunningen

  • Voor onderzoek naar bepaalde dierpathogenen en zoönoseverwekkers hebben laboratoria een erkenning nodig. Ga naar de pagina Laboratorium: aanvragen erkenning.
  • Instellingen, instituten of centra waar dieren worden gehouden of gefokt ten behoeve van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek hebben een  erkenning nodig. Ga naar de pagina Proefdieren: aanvragen erkenning.