Dierlijk eiwit: erkende en geregistreerde bedrijven

Welke bedrijven voor de vervaardiging van dierlijk eiwit zijn erkend en geregistreerd op grond van Verordening (EG) nr. 853/2004 en Verordening (EG) nr. 1069/2009

Erkenning Verordening (EG) nr. 853/2004

Erkende bedrijven voor de vervaardiging van dierlijke vetten en kanen

Registratie Verordening (EG) nr. 1069/2009

Geregistreerde levensmiddelenbedrijven die producten voor menselijke consumptie tevens in de handel brengen voor andere doeleinden

Bedrijven die dierlijk eiwit vervaardigen hebben de code FOODP PAP of FOODP HYDP.

Verklaring van de codes gebruikt in de lijst

Erkenning Verordening (EG) nr. 1069/2009

Erkende verwerkingsbedrijven voor dierlijke bijproducten

Bedrijven die dierlijk eiwit vervaardigen uit dierlijke bijproducten hebben de code PROCP PAP, PROCP HYDP of PROCP MBM FATOT FATOL.

Verklaring van de codes gebruikt in de lijst