Diervoeder: registratie- en erkenningsplicht

De Europese Verordening (EG) nr. 183/2005 vormt de wettelijke basis voor de registratie- en erkenningsplicht van diervoederbedrijven. Deze verordening heet ook wel de Diervoederhygiëneverordening,

Diervoederhygiëneverordening: verordening (EG) nr. 183/2005

De registratieplicht is opgenomen in artikel 9 van Verordening (EG) nr. 183/2005 (Diervoederhygiëneverordening). De erkenningsplicht voor bedrijven is vastgelegd in artikel 10, lid 1 of 3, van diezelfde verordening. 

De erkenningsplicht uit artikel 10, lid 3 is van toepassing op de volgende activiteiten:

  • vetmenging
  • oleochemische productie van vetzuren
  • productie van biodiesel
  • ontgiften van diervoeders

Erkenning gemedicineerde diervoeders: Verordening (EG) nr. 2019/4

Houdt u zich bezig met de productie, de handel, het transport of de opslag van gemedicineerde diervoeders of tussenproducten hiervan? Dan is een erkenning voorgeschreven op basis van artikel 13 van Verordening (EG) nr. 2019/4.

Aan welke eisen moeten bedrijven voldoen?

De eisen waaraan geregistreerde en erkende diervoederbedrijven moeten voldoen zijn opgenomen in:

Zie ook de informatie in het dossier Diervoeder.

Andere relevante eisen

Er zijn diverse andere Europese en nationale voorschriften en verplichtingen waaraan diervoederbedrijven zich moeten houden. Bijvoorbeeld voor:

Zie ook de informatie in het onderwerp Diervoeder.