Diervoeder: wettelijke eisen registratie en erkenning

Verordening (EG) nr. 183/2005, de Diervoederhygiëneverordening, vormt de wettelijke basis voor registratie en erkenning van diervoederbedrijven.

Verordening (EG) nr. 183/2005

De registratieplicht is opgenomen in artikel 9 van Verordening (EG) nr. 183/2005 (Diervoederhygiëneverordening). De erkenningsplicht voor bedrijven die (producten met) bepaalde toevoegingsmiddelen produceren of verhandelen is vastgelegd in artikel 10, lid 1, van diezelfde verordening. De eisen waaraan geregistreerde en erkende diervoederbedrijven moeten voldoen zijn opgenomen in bijlage II van de verordening.

Heeft uw bedrijf een erkenning nodig voor activiteiten met vetten en oliën? Dan berust deze op artikel 10, lid 3 van Verordening (EG) nr. 183/2005.

In Verordening (EG) nr. 767/2005 (Marktverordening diervoeders) is bepaald dat verontreinigd diervoeder ontgift mag worden in daarvoor goedgekeurde inrichtingen. Verontreinigde diervoeders zijn diervoeders met een te hoog gehalte van een ongewenste stof die is opgenomen in bijlage I bij Richtlijn 2002/32/EG. Past uw inrichting een zuiveringsprocedé toe op verontreinigd diervoeder? Dan moet dat procedé door EFSA zijn goedgekeurd. Het procedé moet daarvoor aan de criteria uit Verordening (EU) 2015/786 voldoen. De erkenning die inrichtingen hiervoor nodig hebben berust op artikel 10, lid 3 van Verordening (EG) nr. 183/2005.

Andere relevante eisen

Er zijn diverse andere Europese en nationale voorschriften en verplichtingen waaraan diervoederbedrijven zich moeten houden. Daaronder zijn de eisen uit Verordening (EG) nr. 767/2009 (Marktverordening diervoeder, onder andere over etikettering en claims) en Verordening (EG) nr. 1831/2003 (Toevoegingsmiddelen). Zie ook de informatie in het onderwerp Diervoeder.