Diervoeder: aanvragen registratie en erkenning

Actief in de productie, opslag, handel of het transport van diervoeders? Dan moet uw bedrijf zich laten registreren bij de NVWA of een erkenning aanvragen.

Wilt u een proef met diervoeders uitvoeren of uw reinigingsprotocol laten goedkeuren? Dan moet u een toestemming of een goedkeuring aanvragen.

Twijfelt u nog of u registratie, erkenning, toestemming of goedkeuring nodig heeft?

Kijk dan op de pagina Diervoeder: registratie, erkenning of meer nodig? of in het Infoblad Registratie- of erkenningsplicht van diervoederbedrijven.

Hulp bij het invullen van het aanvraagformulier

  • Geef aan dat u wilt 'Aanvragen'.
  • U kunt met één formulier gelijktijdig meerdere registraties en erkenning aanvragen voor één locatie.
  • Vink aan welke activiteit uw bedrijf precies uitvoert. U kunt meerdere opties aanvinken. Sommige activiteiten moet u op een volgende pagina nader specificeren.
  • Geef op de volgende pagina('s) voor elke activiteit aan welke producten het betreft.
  • Producent of handelaar in mengvoeders? Geef dan ook aan voor welke doeldieren het voeder bestemd is.
  • Producent of handelaar? Let op het onderscheid tussen registratie en erkenning!