Handel: erkenning of registratie

Handelaar in levensmiddelen, diervoeders of dierlijke bijproducten? Dan heeft u te maken met erkenning of registratie.

Levensmiddelen

Handelt u in levensmiddelen? Dan valt u onder de registratieplicht op grond van de Verordening levensmiddelenhygiëne. Lees verder op de pagina Levensmiddelen: registratie en meer.

Diervoeders

Handelt u in mengvoeders, voedermiddelen, toevoegingsmiddelen of voormengsels? Dan valt u onder de registratieplicht op grond van de Diervoederhygiëneverordening. In sommige gevallen moet u zelfs een erkenning aanvragen. Lees verder op de pagina Diervoeder: registratie, erkenning en meer.

Dierlijke bijproducten

Handelt u in dierlijke bijproducten of daarvan afgeleide producten? Dan valt u onder de registratieplicht op grond van de Verordening dierlijke bijproducten. Lees verder op de pagina Dierlijke bijproducten: registratie en meer.