Dierlijke bijproducten - registratie en meer

Werkt uw bedrijf met dierlijke bijproducten of daarvan afgeleide producten die niet bestemd zijn voor menselijke consumptie? Dan heeft u te maken met registratie, erkenning of toestemming.