Huiden van hoefdieren: bedrijven met een erkenning en machtiging

Welke bedrijven voor de hantering en/of opslag van huiden van hoefdieren zijn erkend op grond van Verordening (EG) nr. 1069/2009 en gemachtigd op grond van Verordening (EG) nr. 853/2004?

Erkenning Verordening (EG) nr. 1069/2009

Erkende bedrijven voor de hantering en/of opslag van categorie 3-materiaal – huiden van hoefdieren

Verklaring van de codes gebruikt in de lijst

Machtiging Verordening (EG) nr. 853/2004

Verzamelcentra gemachtigd voor het leveren van grondstoffen voor de productie van gelatine en collageen voor menselijke consumptie

Niet alle bedrijven op de lijst zijn bedrijven voor de hantering en/of opslag van huiden van hoefdieren.