Intracommunautair handelsverkeer DBP: toestemming nodig?

U wilt dierlijke bijproducten of daarvan afgeleide producten, geproduceerd in bedrijven die gevestigd zijn in andere EU-lidstaten, naar Nederland brengen. Heeft u daarvoor toestemming nodig?

Voor welke materialen en producten is toestemming nodig?

Het verhandelen en vervoeren van dieren en producten tussen EU-lidstaten wordt ‘intracommunautair handelsverkeer’ of kortweg 'intraverkeer' genoemd. Categorie 3-materiaal en vele producten die afgeleid zijn van categorie 1-, 2- of 3-materiaal mogen zonder beperkingen in het intraverkeer worden gebracht. Maar voor intraverkeer in sommige materialen en producten is toestemming nodig van de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst. Op de pagina Intracommunautair handelsverkeer DBP: wettelijke eisen toestemming leest u welke dat materialen en producten zijn, en onder welke voorwaarden de NVWA de ontvangst daarvan in Nederland kan toestaan. Er zijn ook uitzonderingen op de toestemmingsplicht.

Wie moet toestemming aanvragen?

Volgens de wetgeving moet de verzender de toestemming aanvragen. De NVWA accepteert echter ook aanvragen van ontvangers, handelaren of transporteurs. Zowel bedrijven die in Nederland gevestigd zijn als particulieren en buitenlandse bedrijven kunnen toestemming aanvragen.