Intracommunautair handelsverkeer DBP: wettelijke eisen toestemming

Verordening (EG) nr. 1069/2009, de Verordening dierlijke bijproducten, vormt de wettelijke basis voor de toestemming voor het tussen EU-landen verhandelen en vervoeren van dierlijke bijproducten.

Op grond van artikel 48, lid 1, van de Verordening dierlijke bijproducten moeten bedrijven de bevoegde autoriteit van de lidstaat van verzending en de lidstaat van ontvangst op de hoogte brengen als zij van plan zijn de volgende materialen of producten te verzenden van de ene lidstaat naar de andere:

  • Categorie 1-materiaal
  • Categorie 2-materiaal (waaronder niet-verwerkte mest)
  • Vleesbeendermeel geproduceerd uit categorie 1- of 2-materiaal
  • Gesmolten vetten geproduceerd uit categorie 1- of 2-materiaal

De lidstaat van ontvangst moet in reactie hierop besluiten om de zending te weigeren of aanvaarden, al dan niet onder voorwaarden.

Toestemming is ook nodig voor de verzending tussen lidstaten van vismeel of visolie (afgeleid van categorie 3-materiaal) die bestemd is voor gebruik in diervoeder, en die vanwege verontreiniging eerst ontgift moet worden.

Verzending naar Nederland

Wilt u één van de hierboven genoemde materialen of producten afkomstig uit andere lidstaten ontvangen in Nederland? Dan moet u de NVWA daarvan op de hoogte brengen.

Toestemming intracommunautair handelsverkeer

Kies het product of materiaal dat u naar Nederland wilt verzenden. Klik vervolgens aan voor welk gebruik het product of materiaal bedoeld is. U krijgt dan informatie over de voorwaarden waaronder de NVWA zendingen kan toelaten.

Andere relevante eisen

Bedrijven die toestemming aanvragen moeten zich houden aan de overige voorschriften van Verordening (EG) nr. 1069/2009 en de daarbij behorende Uitvoeringsverordening (Verordening (EU) nr. 142/2011). Zo moeten bedrijven bijvoorbeeld beschikken over de juiste registraties, erkenningen of toestemming en voor hun activiteiten met dierlijke bijproducten of daarvan afgeleide producten. Ook moeten ze zich houden aan de voorschriften ten aanzien van identificatie, vervoer, handelsdocumentatie, administratie en traceerbaarheid.