Intracommunautair handelsverkeer DBP: aanvragen toestemming

Heeft u toestemming nodig van de NVWA voor het naar Nederland brengen van dierlijke bijproducten of daarvan afgeleide producten?

(voor Nederlandse bedrijven)

(voor particulieren en buitenlandse bedrijven)

Hulp bij het invullen van het aanvraagformulier

 • Vul de gegevens van het aanvragende en het verzendende bedrijf in.
 • Geef aan om welk materiaal of product het gaat en tot welke categorie (1 of 2) dit behoort.
 • Selecteer het gebruik waarvoor het materiaal of product bestemd is.
 • Gaat het om niet-verwerkte mest (categorie 2-materiaal) van andere diersoorten dan pluimvee en paardachtigen, bestemd voor uitrijden op het land? Dan is naast toestemming van de NVWA ook toestemming nodig van de bevoegde autoriteit van de lidstaat van verzending. Maak een PDF-bestand van de buitenlandse toestemming en upload deze in het aanvraagformulier.
 • Vul de gegevens in van het bedrijf waarvandaan het materiaal of product afkomstig is. Alleen voor kadavers bestemd voor crematie volstaat het opgeven van de lidstaat van herkomst.
 • Vul de gegevens in van het bedrijf dat de eindbestemming is van het materiaal of product.
 • Gaat het materiaal of product (voor zover toegestaan) eerst tijdelijk naar een opslagbedrijf? Vul dan ook van dat bedrijf de gegevens in.
 • Vul de voor ondertekening benodigde gegevens in. Let goed op dat u het juiste e-mailadres invult. De NVWA stuurt de ontvangstbevestiging en het besluit naar het opgegeven e-mailadres.
 • Druk op 'Verzenden'.

Toelichting op het aanvraagformulier

 • Het aanvraagformulier is gebaseerd op het model uit bijlage XVI, hoofdstuk III, afdeling 10 van Verordening (EU) nr. 142/2011.
 • Op diverse plaatsen in het formulier kunt u meer uitleg krijgen over wat u moet of kunt invullen. Beweeg daarvoor de muis over de rode tekst 'INFO' of klik daarop.
 • Het formulier staat niet toe dat u voor verschillende materialen of producten en/of categorieën tegelijkertijd toestemming aanvraagt.
 • U kunt soms wel meer dan één herkomst- en/of bestemmingsbedrijven opgeven. Dit is afhankelijk van het materiaal of product en de gebruiksbestemming.
 • Met het aanvraagformulier kunt u een eerder verleende toestemming ook intrekken.

Toelichting op de procedure

 • Na elektronische verzending van het aanvraagformulier ontvangt u een automatische e-mail ter bevestiging. Bewaar deze e-mail goed. De e-mail bevat een PDF-bestand met de door u ingevulde gegevens en het referentienummer van de aanvraag. Ook de bevoegde autoriteit van de lidstaat van verzending ontvangt dit bestand.
 • Na ontvangst van uw aanvraag heeft de NVWA twintig kalenderdagen om te besluiten of de zending waarop uw aanvraag betrekking heeft wordt aanvaard, onder voorwaarden wordt aanvaard of wordt geweigerd.
 • U ontvangt dit besluit per e-mail in de vorm van een PDF-bestand. Het referentienummer van het besluit correspondeert met dat van uw aanvraag. Ook de bevoegde autoriteit van de lidstaat van verzending ontvangt het besluit.
 • Een besluit tot aanvaarding heeft een beperkte geldigheid. Heeft u toestemming aangevraagd voor een bepaalde hoeveelheid materiaal? Dan geldt het besluit voor die hoeveelheid. Heeft u geen hoeveelheid opgegeven in het aanvraagformulier? Dan is het besluit meestal twee jaar geldig. Gaat het om niet-verwerkte mest bestemd voor uitrijden op het land? Dan is de geldigheid beperkt tot een jaar.

Goed om te weten

 • Aan het verlenen van toestemming voor intracommunautair handelsverkeer in dierlijke bijproducten of daarvan afgeleide producten zijn kosten verbonden.
 • Toestemming wordt alleen gegeven aan bedrijven die beschikken over de benodigde registratie, erkenning of toestemming op grond van de Verordening dierlijke bijproducten. Meer hierover leest u op de pagina Intracommunautair handelsverkeer DBP: wettelijke eisen toestemming.
 • U kunt nog geen toestemming aanvragen voor het naar Nederland brengen van vismeel en visolie (verkregen uit categorie 3-materiaal) die bestemd is voor gebruik in diervoeder, maar eerst ontgift moet worden. De NVWA kan daarvoor namelijk nog geen toestemming geven. Op de pagina Intracommunautair handelsverkeer DBP: wettelijke eisen toestemming leest u waarom.
 • Er is geen toestemming nodig voor het naar Nederland brengen van verwerkte mest uit andere EU-lidstaten.
 • Verwar de toestemming niet met de TRACES-melding die voor verzending van sommige dierlijke bijproducten en daarvan afgeleide producten nodig is.
 • Heeft u de toestemming geregeld en wordt de partij verzonden? Dan moet de bevoegde autoriteit van de lidstaat van verzending een Traces-melding doen als het een om een product gaat waarvoor dat verplicht is.