Diervoeder: registratie, erkenning of meer nodig?

U werkt met diervoeders. Heeft u daarvoor een registratie, erkenning of andere toestemming nodig?

Registratie nodig of niet?

Bent u actief in de productie, de opslag, de handel of het transport van diervoeders? Dan moet u uw bedrijf registreren bij de NVWA. Dit geldt voor:

  • het werken met voedermiddelen, toevoegingsmiddelen, voormengsels en mengvoeders (aanvullende en volledige diervoeders)
  • voor diervoeders voor alle diersoorten

Registratie is ook nodig voor:

Erkenning nodig of niet?

Soms is registratie niet voldoende. U moet dan een erkenning aanvragen bij de NVWA. Een erkenning is nodig voor activiteiten die meer risicovol zijn voor de volks- of diergezondheid.

Erkenningsplichtige diervoederactiviteiten

Zijn uw bedrijfsactiviteiten opgenomen in het overzicht hieronder? Dan heeft u een erkenning nodig.

Andere relevante registraties, toestemmingen of goedkeuringen

Diervoeders met materiaal van dierlijke oorsprong

Bestaan de diervoeders waarmee u werkt geheel of gedeeltelijk uit materiaal van dierlijke oorsprong? Dan heeft u naast een diervoederregistratie of -erkenning nog een andere registratie, erkenning, goedkeuring of toestemming nodig. Lees verder op de pagina: