Diervoeder: registratie, erkenning of meer nodig?

U werkt met diervoeders. Heeft u daarvoor een registratie, erkenning, of andere vergunning nodig?

Registratie nodig of niet?

Bent u actief in de productie, de opslag, de handel of het transport van diervoeders? Dan moet u uw bedrijf registreren bij de NVWA. Dit geldt voor:

  • het werken met voedermiddelen, toevoegingsmiddelen, voormengsels en mengvoeders (aanvullende en volledige diervoeders)
  • voor diervoeders voor alle diersoorten

Ook levensmiddelenbedrijven die reststromen leveren voor gebruik in diervoeder moeten zich laten registreren. Voor enkele andere activiteiten gelden echter uitzonderingen op de registratieplicht.

Erkenning nodig of niet?

Soms is registratie niet voldoende. U moet dan een erkenning aanvragen bij de NVWA.

Erkenningsplichtige diervoederactiviteiten

Zijn uw bedrijfsactiviteiten opgenomen in het overzicht hieronder? Dan heeft u een erkenning nodig.

Andere relevante vergunningen

Gemedicineerd diervoeder

Produceert u diervoeder met een medicinale werking? Lees verder op de pagina Gemedicineerd diervoeder: vergunning.

Diervoeders met materiaal van dierlijke oorsprong

Bestaan de diervoeders waarmee u werkt geheel of gedeeltelijk uit materiaal van dierlijke oorsprong? Dan heeft u naast (of in plaats van) een diervoederregistratie of -erkenning nog een andere registratie, erkenning, vergunning, goedkeuring of toestemming nodig. Lees verder op de pagina: