Leerlooierij: geregistreerde en gemachtigde bedrijven

Welke leerlooierijen zijn geregistreerd op grond van Verordening (EG) nr. 1069/2009 en gemachtigd op grond van Verordening (EG) nr. 853/2004?

Registratie Verordening (EG) nr. 1069/2009

Geregistreerde bedrijven die dierlijke bijproducten/afgeleide producten hanteren voor doeleinden buiten de voederketen

Leerlooierijen hebben de code TAN HISKT.

Verklaring van de codes gebruikt in de lijst
 

Machtiging Verordening (EG) nr. 853/2004

Verzamelcentra gemachtigd voor het leveren van grondstoffen voor de productie van gelatine en collageen voor menselijke consumptie

Niet alle bedrijven op de lijst zijn leerlooierijen.