Levende producten: registratie en erkenning

Houdt uw bedrijf zich bezig met levende producten van dieren, zoals sperma, eicellen en embryo's? Bijvoorbeeld omdat uw bedrijf dit levend materiaal wint, verwerkt, opslaat of verzendt? Dan is meestal een registratie of erkenning nodig. Deze kunt u aanvragen bij de NVWA.