Levende producten: bedrijven met een erkenning voor winning of opslag van levende producten

Welke bedrijven voor de winning of opslag van levende producten zijn erkend op grond van nationale regelgeving ter uitvoering van de de Verordeningen (EU) 2016/429 en (EU) 2020/686?